Zajímavosti

Investiční skupina DRFG podporuje kulturu, sport i charitu

David Rusňák je předseda představenstva a majoritní akcionář investiční skupiny DRFG, který se
v roce 1978 narodil v malé slovácké vesničce Labuty u Kyjova. Není jen podnikatel, ale také filantrop a
mecenáš, je ženatý a má jednoho syna. Na dobrých rodinných a kolegiálních vztazích si zakládá, proto
jeho investiční skupina není pouze o fondech, dluhopisech a investicích, snaží se také vydělané
prostředky poskytnout na podporu řady kulturních, sportovních, ale také dobročinných projektů.

Součástí skupiny je proto už od roku 2016 také Nadace DRFG, která se bez diskuzí zásadně podílí na
pořadatelství multižánrového festivalu Meeting Brno. Podporuje také organizaci yourchance,
zejména její dva projekty – finanční gramotnost mládeže a také projekt Začni správně, který pomáhá
mladým lidem z dětských domovů nebo pěstounské péče v lepších vstupu do života. Nadace ale
pomáhá také domovu Horizont v Kyjově, jedná se o zařízení určené klientům s těžkým tělesným a
mentálním postižením.

David Rusňák založil DRFG v roce 2011

Své podnikatelské aktivity David Rusňák spojil a vznikla tak investiční skupina DRFG. Zaměřuje
především na investice do nemovitostí, telekomunikací a také finančních služeb, ale portfolio skupiny
je daleko širší. Patří sem například také zakázkové krejčovství Galard nebo biofarma Labuty, nebo
také brněnská restaurace Konfit. Více informací najdete třeba zde: davidrusnak.cz

Letos v DRFG významně posílila také finanční divize, která se na sklonku loňského roku rozrostla o
několik finančně poradenských firem a na začátku roku 2019 ještě přikoupila také online srovnávač
finančních produktů ChytryHonza.cz. Díky tomu se skupina rozšířila o více než půl milionu klientů a
také 1300 konzultantů a investičních specialistů. Posiluje ale také v oblasti nemovitostní a
telekomunikací a rozšířila i své portfolio nemovitostí v podílovém investičním fondu pod značkou
CZECH FUND.

Pošlete komentář