Nízkoenergetický, pasivní nebo nulový dům?

Se vzrůstající cenou energií je zájem o pasivní a nízkoenergetické domy enormní. Kromě ekonomického aspektu hraje důležitou roli i ten ekologický – minimalizace neobnovitelné energie a použití obnovitelných zdrojů prospěje i planetě.

Nízkoenergetické domy

V dnešní době je obvyklé nechat si postavit nízkoenergetický dům na klíč. Jejich pořizovací cena je srovnatelná s klasickou novostavbou, avšak z dlouhodobého hlediska lépe vyrovnává tepelné ztráty. U nízkoenergetických domů se roční spotřeba tepla na vytápění pohybuje do 50 kWh/m2. Mezi charakteristické vlastnosti nízkoenergetických domů patří dobře zateplená konstrukce, využívání obnovitelných zdrojů tepla, topná soustava s nižším výkonem a řízené větrání využívající rekuperaci tepla.

Pasivní domy

Pasivní domy vycházejí z podobných principů jako ty nízkoenergetické, avšak platí pro ně ještě přísnější normy. Roční spotřeba tepla na vytápění nesmí překročit 15 kWh/m2. Je to díky chytrému a automatizovanému větrání, se kterým je dům nutné vytápět jen pár dní v roce. Pasivní dům pro svou funkci využívá tepelnou energii, která vyzařuje ze zapnutých spotřebičů, z obyvatel domu a ze slunce. Pomáhá i kvalitní izolace, kompaktní tvar domu, orientace prosklených ploch vůči slunci a nucené větrání s rekuperací, které zajistí stálý přísun čerstvého vzduchu, avšak nikoliv na úkor tepla.

Nulové a aktivní domy

Nulové domy na rozdíl od nízkoenergetických a pasivních energii nejen spotřebovává, ale i vyrábí z obnovitelných zdrojů energie. Nulový dům má roční spotřebu do 5 kWh/m2, které se docílí tepelnými čerpadly a solárními panely. Speciálním druhem jsou ještě aktivní domy, které vyrobí víc energie, než spotřebují a přebytky odvádějí do sítě. Využívá obnovitelné zdroje energie, jako je geotermální vrt, solární kolektor či větrnou a vodní elektrárnu. Nezanechávají za sebou žádnou uhlíkovou stopu.

Publikováno: 30. 09. 2022

Kategorie: Bydlení

Autor: Barbora Jiroušková