Rozvod provází i dělení majetku

Pokud i vás v současné době potkala nepříjemná událost, kterou je rozvod, jistě budete vděčni za právní radu a podporu. Někdy jsme totiž touto situací natolik zaskočeni a ochromeni, že nejsme schopni podat ani žádost o rozvod. V tuto chvíli potřebujeme takzvanou první, právnickou pomoc. Nenechte se zaskočit a obraťte se na odborníka. I samotnou žádost o rozvod vám může pomoci sepsat právník. Pokud ji správně sepíšete, můžete se vyvarovat dalších, zbytečných průtahů a mít tuto nepříjemnou životní událost brzy za sebou. Návrh na rozvod manželství můžete po předchozí konzultaci vyřídit i online, bez nutnosti osobní schůzky. Vše lze vyřídit e-mailem do 48 hodin od dodání vašich podkladů. Budete mít tak dostatek času se vzpamatovat na další krok. Zaplatíte pomocí online platby platební kartou či převodem na účet. Důležité je také vědět, že návrh na rozvod manželství lze sepsat bez ohledu na sídlo soudu, ke kterému bude následně návrh podán. Základní údaje potřebné k sepisu návrhu na rozvod manželství, všechny náležitosti a nutné přílohy k návrhu vám budou sděleny na podaný dotaz. S vypracovaným návrhem na rozvod obdržíte i podrobné instrukce k jeho podání k soudu.

Rozvod manželství dohodou

Jestliže jsou v době podání návrhu na rozvod v manželství nezletilé děti mladší 18 let, je třeba podat k soudu současně i návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu před i po rozvodu daného manželství. Pokud jde o rozvod manželství dohodou a manželé jsou schopni se dohodnout během rozvodu i na vypořádání majetku nabytého za trvání manželství, tedy vypořádání SJM - společné jmění manželů, je situace mnohem snazší. Lze podat návrh na rozvod manželství dohodou s přílohou v podobě písemné dohody o úpravě majetkových poměrů v podobě vypořádání SJM. Mezi aktiva patří nemovité i movité věci, pohledávky i peníze. Službu lze s advokátem dohodnout vždy zcela individuálně.

Publikováno: 05. 10. 2018

Kategorie: Nezařazené

Autor: Barbora Jiroušková