Povinnosti OSVČ v rámci BOZP: Víte, co si máte ohlídat?

Každý, kdo pracuje na území České republiky, je povinen splňovat základní požadavky v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, na to upozorňuje i firma Extéria, o které se dočtete v recenzích na internetu. Co vše musí znát podnikatel, a to bez ohledu na to, zda někoho zaměstnává či nikoliv?

Povinnosti platí pro všechny, bez vyjímky

Jako osoba samostatně výdělečně činná máte povinnosti, které běžně splňuje zaměstnanec i zaměstnavatel. Nezáleží přitom na tom, zda někoho zaměstnáváte či nikoliv. BOZP se týká nás všech. Pokud ale nemáte zaměstnance, netýká se vás dokumentace BOZP. Co musíte zajišťovat?

Předcházení rizikům

Vyhledávat a předcházet rizikům spojeným s pracovním procesem a zamezit případným nehodám či úrazům patří mezi základní povinnosti každého pracovníka. Obecně se rizika vyskytují při všech typech prací. Někdy jsou přímá, jako například práce s elektrickým nářadím, jindy nepřímá – v souvislosti s dlouhodobou prací u počítače. Zde je nutné dbát na pravidelné přestávky, nebo také na ergonomii na pracovišti.

Budete potřebovat školení?

Pro některé profese je potřeba zajistit si opakované školení řidičů, nebo osvědčení o školení o práci ve výškách. Všechny doklady musí být platnné. Nyní je možné absolvovat mnohá školení také v online verzi, nemusíte tedy nikam dojíždět. Ušetříte tak čas i finance.

Bezpečné pracoviště

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna, podobně jako zaměstnavatelé, zajistit bezpečné prostředí pro osoby, které se pohybují společně s vámi na vašem pracovišti. Je tedy nutné dbát nejen na to, ať se při výkonu své činnosti nezraníte vy, ale také na lidi ve vašem okolí. Používáte elektrická či technická zařízení? Od všech těchto předmětů byste si měli evidovat průvodní dokumentaci. Zde bude uvedeno výrobcem doporučení ohledně manipulace, kontroly, nebo případné revize zařízení. Všichni zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s těmito předměty, by měli být poučeni o rizicích, která jsou spojena s používáním těchto zařízení. Tam, kde to určuje výrobce, byste měli zajistit včasné a pravidelné kontroly pověřenou osobou. Uložte si veškerou dokumentaci.

Publikováno: 28. 10. 2022 / Aktualizováno: 12. 06. 2023

Kategorie: Finance a práce

Autor: Barbora Jiroušková