NLP jako jedna z psychoterapeutických metod

Co je to za záhadnou zkratku? NLP. Tři písmenka, která vám samy o sobě asi nic neřeknou, pokud neznáte metodu, která se za nimi skrývá. Pojem neurolingvistické programování vám už možná přijde o něco známější. A kdybyste přesto stále marně tápali v paměti, co to NLP vlastně je, pojďme si o něm říct něco bližšího.

Naprogramujte svou mysl na úspěch

Teda spíš přeprogramujte. Protože odmalička svůj mozek za spolupůsobení výchovy a vlivů širšího okolí aktivně přetváříte. Bohužel se často právě díky okolním vlivům podvědomě programujete na neúspěch, srovnávání se s ostatními, sebekritiku… Mnozí lidé také obviňují ze svých selhání okolí. Netuší, že za jejich životní prohry ve skutečnosti mohou jejich vlastní negativní vzorce chování vyjádřené slovy. Ať už ve formě vnitřního monologu nebo slovního projevu.

Psychoterapie používá metodu neurolingvistického programování především v oblasti zvýšení motivace a pro osobní rozvoj. NLP vás totiž učí efektivně komunikovat. Směrem ke svému podvědomí, a potom i směrem k okolí. Díky těmto technikám lépe porozumíte sobě i ostatním lidem. Dokážete si teď představit, jak se váš život může vylepšit, když ovládnete tuto metodu?

Historie a vznik neurolingvistického programování

Psycholog Richard Bandler a lingvista John Grinder na konci 20. století společně definovali novou metodu psychoterapie. Vycházeli z pozorování a výzkumů v oblasti chování, myšlení a komunikace lidí. Název metody vychází ze tří premis.

  1. Svět vnímáme svými smysly („neuro“ - smyslové orgány).

  2. To, co jsme navnímali, přetváříme do jazyka („lingvistické“).

  3. Máme tendence vytvářet vlastní vzorce vnímání, myšlení a cítění v závislosti na jazykové interpretaci situace („programování“).

Jedná se tedy o práci s mentálními programy působícími v interakci mozek-jazyk-tělo. Tedy neurolingvistické programování.

NLP dnes

První práci vydali zakladatelé metody už v roce 1975. V dnešní době moderní lidé čelí poněkud odlišným výzvám, než se kterými se potýkali před téměř padesáti lety. Neurolingvistické programování však v moderní psychoterapii zastává důležitou roli. Dobře reflektuje společenské změny a pomáhá lidem osobnostně růst. Dnešní doba je považována za dobu informační. Komunikační strategie hrají důležitou úlohu v běžném pracovním i mezilidském kontaktu většiny lidí. Moderní psychoterapie využívající metodu neurolingvistického programování vás naučí efektivně komunikovat, nazírat problémy z užitečného nadhledu a skutečně je řešit.

Za průvodce si však volte jen zkušeného psychoterapeuta s prokazatelnou praxí. Vidina rychlého úspěchu totiž láká různé motivační řečníky, kteří bez hlubšího vhledu jen opakují naučené fráze. NLP je přitom velmi propracovaná metoda, která vás může vynést opravdu vysoko, pokud si zvolíte skutečně dobrého mentora.

Publikováno: 19. 10. 2021

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Barbora Jiroušková