Kdy můžete žádat o zvýšení výživného

Životní náklady v ČR pomalu ale jistě rostou a za výživu dětí tak utrácíme stále víc. S přibývajícím věkem dětí se jejich nároky zvyšují, a proto a není divu, že vám alimenty, které na dítě od druhého rodiče dostáváte, přestávají stačit. V takovém případě můžete požádat soud o zvýšení výživného.

Důvody pro úpravu výše výživného

Nejde přitom jen o zvýšenou spotřebu dítěte - změnu výše výživného může žádat kterýkoli z rodičů, pokud došlo například k významné změně v poměrech některého z rodičů. Pokud rodič, který má dítě ve výlučné péči, přijde například o práci, nebo rodič platící výživné začal vydělávat výrazně více, může požádat o zvýšení výživného tak, aby byl zajištěn stávající komfort dítěte. Změna poměrů musí být v každém případě podstatná, nemůže jít například o změnu krátkodobé povahy. Ovšem může tomu být i naopak. Pokud by byl například rodič pečující o dítě v práci povýšen a rodič platící alimenty přišel o práci, může rodič platící alimenty požádat o jejich snížení.

Kam podat návrh na úpravu výše výživného

V případě, že chce jeden z rodičů výživné na dítě zvýšit či snížit, podá návrh na úpravu výše výživného k soudu. O návrhu na změnu rozsudku totiž nerozhoduje automaticky soud, který se věcí zabýval dříve, ale obecný soud žalovaného, který se v mezidobí od posledního rozhodnutí ve věci mohl změnit.. Neplatí automaticky, že o věci rozhoduje soud, který o ní rozhodoval dříve. Jakmile dítě dosáhne věku 18 let, podává si návrh na zvýšení výživného již samo . Mnoho rodičů si o zvýšení výživného nepožádá kvůli obavám z finanční náročnosti. Není se však vůbec čeho bát. Podání návrhu i související řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Doporučujeme však samotný návrh na zvýšení výživného vypracovat s pomocí advokáta. Na internetu jsou sice dostupné různé vzory, jejich správnost však nelze zaručit. Advokát navíc připraví návrh na zvýšení výživného tak, aby přesně odpovídal vaší situaci a vyhovoval vašim požadavkům. V návrhu je důležité uvést zejména podrobné informace o obou rodičích a jejich majetkové situaci, stejně tak jako důvody, proč se o zvýšení výživného žádá. Soud celou situaci pečlivě posoudí a rozhodne tak, aby práva dítěte na řádnou péči nebyla nijak zkrácena.

Publikováno: 29. 01. 2020

Kategorie: Lifestyle

Autor: Barbora Jiroušková