Jaké si stanovit cíle PPC reklamy?

Ještě než se vrhnete do reklamní kampaně, je nutné stanovit si, co od ní vlastně čekáte. Je to představení nového produktu? Rozšíření povědomí o vaší firmě mezi t dalších potenciálních zákazníků? Zvýšení obratu o 50 %? Jedině správné, konkrétní a jasné nastavení cílů zajistí, aby PPC reklama zacílila na to správné publikum a přinesla vám kýžené výsledky.

Cíl musí jít změřit

Ať už si stanovíte jakýkoliv cíl, musí být měřitelný a vyčíslitelný, jinak nebude možné ho správně vyhodnotit. Dejte také pozor na to, aby cíle nebyly protichůdné – například minimalizování nákladů na konverzi (konverze je splnění požadovaného cíle kampaně jedním návštěvníkem – proklik, uskutečněný nákup…), ale zároveň udržení prvních pozic. Cíl by měl také být vždy sám o sobě rentabilní. Určitá cena za proklik, počet prokliků nebo umístění na konkrétní pozici vám moc zisku nepřinesou.

Obvyklým cílem všech firem je maximalizace zisku při stanovení konkrétní hranice návratnosti investic. To například znamená, že za každou korunu investovanou do reklamy se vám jich vrátí pět. Zisku lze dosáhnout buď snížením nákladů na konverzi, nebo zvýšením počtu konverzí. Která z možností se vám víc vyplatí závisí na daném produktu nebo službě.

Cíle stanovujte dlouhodobě. Nejprve sestavte roční cíle (může, respektive mělo by jich být několik), na jejich základně kvartální cíle a následně měsíční cíle. Budete vědět, že jejich splněním dosáhnete i těch ročních, zároveň byste ale měli být schopni s nimi trochu hýbat a přehodnocovat je na základě dílčích cílů.

Google Analytics na měření

Tento šikovný nástroj je tady s námi přes 15let a dokáže detailně vyhodnocovat návštěvnost webové stránky na všech úrovních. Můžete zjistit důležité informace, které jsou zaměřeny na zdroje návštěvnosti, tedy jestli na vaši webovou stránku přišli z reklamy na Google, Seznamu, Facebooku nebo organického vyhledávání, partnerské webové stránky či jiného zdroje. U eshopu ukazuje tržby k jednotlivým zdrojům, které jsou cennými informacemi pro vyhodnocování všech online marketingových aktivit.

A co když cíle nesplníte?

Někdy se stane, že stanovených cílů nedosáhnete. A není to vždy chyba marketingové agentury nebo pracovníka. Možná jste cíl stanovili špatně, byli moc ambiciózní nebo očekávali, že cíle dosáhnete v krátkém časovém horizontu. Další častou chybou bývá špatně nastavený postup plnění cílů (špatně zvolená platforma, nevhodná cílová skupina a podobně) a v neposlední řadě špatná realizace.

Publikováno: 30. 04. 2023

Kategorie: Finance a práce

Autor: Barbora Jiroušková