Jak je to s daňovou uznatelností reklamních předmětů?

Rozdávání praktických reklamních dárků je velmi užitečnou metodou propagace firmy a zvyšování povědomí veřejnosti o vaší značce. Na rozdíl od reklamy v novinách či na internetu, u reklamního dárku bude mít váš potenciální zákazník vaše logo před očima kdykoli když jej použije. Abyste však mohli náklady na reklamní dárek odečíst od základu daně, je potřeba se zaměřit na to, o jaké jde reklamní předměty - daňově uznatelné jsou totiž pouze některé. Aby bylo možné dárky pro vaše zákazníky či ochotní partnery považovat za daňově uznatelné, musejí splňovat tři podmínky. · Musejí být opatřeny vaším logem · Cena nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH · Nesmí podléhat spotřební dani Co to znamená pro vaši firmu? Reklamní předměty - daňově uznatelné musí být viditelně opatřeny vaším logem, názvem firmy nebo názvem vašeho produktu. Zkrátka musí být na první pohled jasné, že výrobek propaguje vaši firmu. Nesmí jít o příliš drahý produkt. Cena reklamního předmětu nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH pro plátce a 500 Kč pro neplátce DPH. Do této ceny se však zároveň započítávají náklady na balení a distribuci. Pokud tak chcete reklamní předměty zasílat poštou, je potřeba s těmito náklady počítat. Reklamní předměty - daňově uznatelné zároveň nesmí podléhat spotřební dani. To znamená, že například doutníky či láhev pálenky jako daňově uznatelný reklamní předmět použít nelze. Je zde však výjimka, která se vztahuje na takzvané "tiché (to znamená neperlivé) víno". Tyto podmínky splňuje obrovské množství praktických předmětů, které lze použít jako reklamní předměty - daňově uznatelné. Jejich obsáhlý katalog čítající několik tisíc položek najdete na stránkách firmy bluearrow.cz, kde vám je na přání označí vaším logem a zajistí i jejich dárkové balení a případnou distribuci zákazníkům.

Publikováno: 21. 11. 2019

Kategorie: Finance a práce

Autor: Barbora Jiroušková