Význam dlouhodobého pobytu pro cizince v ČR

Dlouhodobý pobyt je jedním ze tří možných druhů pobytu cizinců. Jak je definován a jaké jsou specifické podmínky pro jeho získání?

Co je to dlouhodobý pobyt

Povolení k dlouhodobému pobytu je pobytové oprávnění, které je určeno pro zájemce, kteří na území České republiky hodlají za určitým účelem pobývat déle než jeden rok.

Dlouhodobý pobyt je nutno vydat za konkrétním účelem:

 • účel studium
 • účel vědecký výzkum
 • účel hledání zaměstnání
 • účel zaměstnání
 • účel podnikání
 • účel sloučení rodiny
 • účel investování
 • zaměstnanecká karta
 • modrá karta

Platí, že neplnění účelu pobytu může být a v praxi také často bývá důvodem k jeho zrušení či neprodloužení. Dlouhodobý pobyt je vztažen na cizince ve smyslu obyvatel tzv. třetích zemí. Upraven je cizineckým zákonem.

Z podstaty je také nutno rozlišovat mezi dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem. Dlouhodobé vízum je určeno na dobu v délce od 90 dnů do maximálně 12 měsíců. Jednou ze zásadních předností je to, že se o jeho vydání rozhoduje ve správním řízení, žadatel tedy má všechna práva účastníka správního řízení včetně možných opravných prostředků.

Jak požádat o dlouhodobý pobyt

Zájemce má možnost si o povolení k dlouhodobému pobytu požádat, pokud již je držitelem dlouhodobého víza uděleného za stejným účelem, pro který je žádáno o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, pokud tento účel nadále trvá, jak uvádí oficiálně informační portál FRS určený pro cizince.


Zdroj: frs.gov.cz

Žádost o dlouhodobý pobyt je zapotřebí podat na příslušném formuláři, který lze také vyplnit online. Podává se na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. K jejímu podání se musí uchazeč dostavit osobně. Povolení se vydává nejdéle na 2 roky. Řízení se koná v češtině, písemnosti musejí být v češtině či slovenštině. Jinak může být vyžadován i úředně ověřený překlad.

K žádosti je nutno doložit:

 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu na území (finance) nebo doklad, že veškeré náklady spojené pobytem budou uhrazeny státním orgánem, právnickou osobou nebo hostitelskou organizací
 • komplexní zdravotní pojištění (informace k dětem do 18 let naleznete zde)
 • fotografii
 • doklad o účelu pobytu

Na vyžádání může být nutno rovněž předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o komplexním zdravotním pojištění.

V případě, že k žádosti nebudou přiloženy všechny potřebné náležitosti, osobuje si ministerstvo vnitra právo správní řízení přerušit. V zájmu cizince samotného by tak mělo být předat kompletní dokumentaci již ve fázi podávání žádosti.

Rovněž se platí poplatek ve výši 2 500 Kč, u osob mladších 15 let je to pak 1 000 Kč. Poplatek se hradí ve formě kolkových známek. V případě žádostí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu počítejte s dobou vydání zpravidla 60 až 270 dnů. Tyto lhůty se liší v závislosti na konkrétním účelu dlouhodobého pobytu.

Publikováno: 18. 04. 2024

Kategorie: Finance a práce

Autor: Kateřina Navrátilová