Proč je prach v průmyslu nebezpečný

Setkáme se s ním téměř všude, ale málokdy nás napadlo přemýšlet nad tím, že by mohl být nebezpečný. Prach však dokáže, zvlášť v průmyslovém měřítku, i vybouchnout.

Nebezpečný nepořádek

Většinou nám prach vadí z estetického hlediska. Tam kde je vnímáme nepořádek a nečistotu, doma ho proto pravidelně utíráme a uklízíme. Ve výrobnách a zpracovatelských závodech však vzniká velké množství prachu při manipulaci se surovinami a jejich úpravách, jako je mletí, sekání, řezání, broušení nebo balení. Odprášení má své využití ve všech oblastech průmyslu, výroby i zpracování, protože prach také přispívá k množení bakterií a zhoršuje hygienické podmínky. To je nežádoucí například ve farmaceutickém, chemickém nebo potravinářském průmyslu. Jeho usazování do vrstev ale zároveň vytváří prostředí s rizikem výbuchu, proto se musí likvidovat. Vlhký hadřík, který používáme doma na poličky, samozřejmě nestačí, musí se zapojit průmyslová vzduchotechnika, filtrace vzduchu a odsávání.

Papírny i elektrárny

U některých druhů prachu stačí usazená vrstva o výšce jednoho milimetru, aby bylo nebezpečí exploze vysoké, ideální tak je, pokud vůbec k usazování nedochází. Za vysoce explozní je považován prach dřevní, který vzniká při zpracování dřeva, a také prach papírenský. Ten se nejčastěji vytváří v papírenském průmyslu a tiskárnách při řezání a sekání papíru. A uhelný prach, na který můžeme narazit v teplárnách a elektrárnách, již mnohokrát potvrdil, že riziko exploze není malé. Pro snížení těchto rizik a vytvoření bezpečného pracovního prostředí pro práci je nezbytné odsávání prachu na centrální úrovni. Odsátý prach se pak od vzduchu oddělí ve filtračním systému a vzduch, v zimním období navíc teplý, se vrací zpět do výrobních hal, což šetří náklady na vytápění.

O bezproblémový chod celého filtračního systému se starají chytré technologie, které pomáhají třeba i regulovat výkon odsávání dle potřeb jednotlivých pracovišť.

Publikováno: 29. 07. 2021

Kategorie: Finance a práce

Autor: Barbora Jiroušková