Náhrada nemajetkové újmy na zdraví. Jak postupovat?

Není to nic příjemného, protože se jedná o zdraví. Někdy se bohužel řeší i fatální důsledky úrazu, nehody. Aby pro vás situace ohledně vymáhání nároků z titulu náhrady újmy (škody) na zdraví byla co nejsnesitelnější, oslovte kvalifikovaného advokáta.

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví. Co dělat?

Může jít o důsledky dopravních nehod, pracovní úrazy, nemoci z povolání, pochybení lékařů či zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče, také se může jednat o škody vzniklé v běžném občanském životě. Právní zástupci řeší nároky poškozených i pozůstalých. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a její právní řešení se týkají jednání s pojišťovnami či Českou kanceláří pojistitelů. K takovému kroku se přistupuje v případech, kdy uplatňování nároků z pojištění odpovědnosti za škodu a ze soukromého pojištění osob nebylo dostatečné. Taková újma vám totiž může ztížit další profesní uplatnění, nebudete mít možnost vydělávat obnos peněz na slušné živobytí. V případě pozůstalých se jedná samozřejmě o citovou ránu. V praktickém životě ale pozůstalí musí řešit, že jim chybí jedna výplata.

Advokát JUDr. Kazda - služby

Zastupování v soudních sporech v této problematice nabízí advokát JUDr. Kazda. Zaměřuje se na medicínské právo, tedy zastupování poškozených, náhrada nemajetkové újmy na zdraví. Dále nabízí služby v oblasti pojistného práva (uplatnění a vymáhání nároků na odmítnuté či krácené pojistné plnění). Rovněž se na JUDr. Kazdu můžete obrátit ohledně rodinného práva, jako jsou žádosti o rozvod, nesporný rozvod, majetkové vyrovnání po rozvodu, dále se vyzná v oboru občanského práva (kontrola smlouvy, převody nemovitostí, vymáhání pohledávek). Nabízí i služby ohledně pracovního práva (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, výpověď) a bytového (kupní a nájemní smlouvy, věcné břemeno bydlení, problematika SVJ). Jak vidíte, nabízí se vám kompletní servis v situacích, které nejsou malicherné. O to je důležitější oslovit profesionála, který problematice skutečně rozumí.

Publikováno: 28. 10. 2022

Kategorie: Finance a práce

Autor: Barbora Jiroušková