Osobní bankrot – jak ho řešit?

Někdy se člověk dostane do situace, kdy není schopný nadále splácet své dluhy. Dobrou zprávou je, že se situace dá řešit dřív, než na dveře zaklepe exekutor. Legální a účinnou cestou, jak se z dluhů vymanit, je osobní bankrot.

Samozřejmě je vždy lepší zkusit nejprve dluhy vyřešit prodejem zbytného majetku. Výkup vozidel je dobrý způsob, jak získat finanční prostředky do několika dnů. Výkup dodávek funguje na podobném principu jako třeba výkup nemovitostí. Dále je možné prodat elektroniku, větší nábytek či některé spotřebiče – zkrátka cokoliv, bez čeho se na nějakou dobu obejdete.

Co je osobní bankrot?

A když ani to nepomůže? Osobní bankrot neboli oddlužení je způsob vypořádání svých dluhů s věřiteli v insolvenčním řízení. Po podání návrhu se zastaví další úročení dluhů až do doby, než soud rozhodne o povolení či zamítnutí oddlužení. Pokud soud oddlužení povolí, přidělí dlužníkovi insolvenčního správce, který bude komunikovat s věřiteli.

Jakou formou oddlužení probíhá?

Oddlužení může probíhat dvěma formami. První z nich je plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V takovém případě dlužník po dobu pěti let pravidelně odevzdává veškeré příjmy kromě nezabavitelného minima a zároveň dochází k prodeji majetku. Vybrané finance se použijí na umoření alespoň části dluhu a pokrytí nákladů na insolvenčního správce. Druhou formou je zpeněžení majetku, a to zpravidla dražbou. O formě rozhodují věřitelé, případně soud.

Jaké jsou podmínky pro osobní bankrot?

Osobní bankrot nemohou vyhlásit všichni dlužníci. Mezi podmínky patří, že závazky musí být minimálně 30 dní po splatnosti, musíte mít minimálně dva věřitele, nemáte za posledních 5 let záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy a schopnost po dobu 5 let splácet alespoň minimální procento závazků. I při oddlužení je možné podnikat či žít mimo Českou republiku. Konkrétní podmínky najdete v insolvenčním zákoně.

Publikováno: 29. 09. 2023

Kategorie: Finance a práce

Autor: Kateřina Navrátilová