Nedostatek pracovníků stále trápí českou kovovýrobu

I když koronavirová pandemie přinesla do světa byznysu mnoho jiných problémů, pravdou je, že některé potíže přetrvávají. A jednou z nich je i nedostatek zaměstnanců. I když se mluvilo o velkém propouštění, došlo k tomu “pouze” v několika odvětvích a do průmyslu se zaměstnanci hledající po letech práci zrovna nehrnuli. Důvodem byla většinou chybějící kvalifikace, kterou na mnoha postech v kovovýrobě, v níž působí například společnost Steeltec, požadují.

Na volnou pozici spadají tři desetiny uchazeče

Podle posledních statistik na jednu volnou pracovní pozici v průmyslu spadají pouze tři desetiny uchazeče (někde půl uchazeče). Firmy proto hledají řešení. Jejich plánem je hned, co se situace po zdravotní stránce trochu uvolní přijmout co nejvíce zahraničních pracovníků, pakliže budou mít zájem v českém průmyslu zaujmout místo.

Jak již bylo zmíněno, v Česku chybí především kvalifikovaní zaměstnanci, a to konkrétně dělníci, obsluha strojů, také řemeslníci nebo opraváři. Nedostatkem vhodné pracovní síly trpí nejen kovovýroba, ale i jiné obory průmyslu, a to konkrétně automobilky, strojírenství i slévárenství.

Situace se nemění

Nejeden ředitel společnosti působící v průmyslu se nechal slyšet, že situace se zkrátka po stránce kvalifikovaných pracovníků nemění. Mluvíme o dlouhodobém nedostatku. Poptávka bohužel výrazně převyšuje nabídku. Podle posledních odhadů chybí ve výrobě více jak tři sta tisíc pracovníků.

Nabízí se otázka, co je toho důvodem? Podle všeho je nízký zájem o učňovské obory. Bohužel mezi mladými lidmi převládá domněnka, že manuální práce rovná se nízké finanční ohodnocení. To už ale dávno neplatí. Právě nedostatek pracovníků nutí firmy k tomu, aby si uchazeče drželi zuby, nehty. A tak bývají už na pracovním pohovoru zaměstnancům nabídnuty opravdu skvělé pracovní podmínky s možností postupného zvyšování jejich platu.

Publikováno: 28. 07. 2021

Kategorie: Finance a práce

Autor: Barbora Jiroušková