Jaké informace musí obce pravidelně zveřejňovat?

Obce jsou povinny zveřejňovat řadu informací, aby se zajistilo transparentnost jejich činnosti a usnadnilo občanům přístup k důležitým informacím. Informují obyvatele o tom, jak jsou jejich peníze vynakládány, jaké plány a projekty obec realizuje a jaký je stav jejího majetku a finanční situace.

Tyto informace se týkají například rozpočtu, plánů a programů obce, výsledků výběrových řízení nebo informací o majetku a závazcích obce. Zveřejňujte důležité novinky o chodu obce ve vitrínách ve vstupních prostorech obecního úřadu nebo ve venkovních vitrínách

Jaké informace musí obec zveřejnit?

Informace, které obce jsou povinny zveřejňovat, se řídí zákony o svobodném přístupu k informacím. Týkají se všech oblastí života ve městě, od hospodaření obce a plánování rozvoje až po volby a veřejné zakázky.

Mezi povinně zveřejňované informace patří například rozpočet obce, plán investic, výsledky výběrových řízení, zápisy z jednání zastupitelstva a informace o veřejných zakázkách. Tyto informace jsou dostupné veřejnosti a mohou být také využity kontrolními orgány, jako jsou například finanční úřady nebo úřad pro dohled nad hospodařením veřejných rozpočtů.

Kromě toho musí obce zveřejňovat informace o svých zaměstnancích, včetně jejich jmen, funkcí a platu. Občané tak mohou sledovat, jak jsou jejich peníze využívány na mzdy a platy.

V neposlední řadě musí obce zveřejňovat informace o svých projektech a plánech. Tyto informace umožňují obyvatelům sledovat, jak se mění jejich město a komunita, a také pak mohou vyjádřit svůj názor na plánované změny.

Udržování informací aktuálních

Zákon o obcích stanoví, že obce musí zveřejňovat informace na svých webových stránkách, kde je musí udržovat aktuální. V zájmu transparentnosti a odpovědnosti obcí je nutné, aby dodržovaly zákonem stanovené povinnosti a zveřejňovaly informace včas a správně.

Zveřejňování informací obcí je důležité pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti obcí vůči svým občanům. Obyvatelé mají právo vědět, jak jsou peníze, které odvádějí, vynakládány, a mohou také kontrolovat, zda je obec hospodaří s jejich penězi správně a efektivně.

Publikováno: 28. 02. 2023

Kategorie: Zajímavosti

Autor: Barbora Jiroušková