Jak se projevují poruchy imunity?

Imunitní systém je pro lidské tělo velmi důležitý. Můžeme si jej představit jako štít, který odráží útoků nejrůznějších virů. Tento štít může být velmi silný, takže většinu bakterií a virů odrazí, a když už se dostanou za ochrannou bariéru, je průběh nemoci mírný. Anebo může být štít slabý, takže propustí velké množství nepřátelských organismů. To, že máte slabou imunitu, můžete poznat podle toho, že jste často nemocní. Existují lidé, kteří trpí poruchou imunity. Jak se to projevuje?

Porucha imunity

Jedná se o stav, kdy v rámci imunitního systému něco chybí nebo funguje nesprávně. Porucha imunity může být primární nebo sekundární. Primární porucha imunity je vrozená, vzniká vlivem geneticky podmíněného faktoru. Sekundární porucha je získaná, což znamená, že člověk se narodí s dobrým imunitním systémem, teprve působením vnějších vlivů v průběhu života dojde k jeho narušení.

Imunitní systém a faktory, které jeho funkci narušují

Poruchy imunity (imunodeficience) mohou být častější u pacientů, kteří se léčí s některým z těchto onemocnění: cukrovka, selhání ledvin, selhání jater, podvýživa, lupénka, revmatická artritida, některý druh rakoviny (chronická lymfocytární leukémie a Hodgkinův lymfom). Ohroženy jsou také osoby, které jsou vystaveny dlouhodobému stresu nebo nadměrné fyzické práci, kteří pracují dlouho a jsou často unaveni.

Diagnostika poruchy imunity

Skutečnost, kdy je osoba velmi často nemocná, nemusí naznačovat, že už poruchou imunity trpí. Může jít ale o začátek tohoto stavu, takže není vhodné to podceňovat. Proto je důležité, aby lékař posoudil, zda je podezření na imunodeficienci oprávněné. Využívá k tomu celou řadu testů. Pokud se ukáže, že imunitní systém pacienta nefunguje tak, jak by měl, může pacient dostat různé léky, které mu pomohou odvrátit infekce. To mu může pomoci zvýšit kvalitu jeho života.

Publikováno: 30. 04. 2023

Kategorie: Zdraví

Autor: Kateřina Navrátilová