Děti a angličtina? Základem je dobrý kurz i pravidelnost!

Děti a angličtina. To je pro většinu rodičů věčné téma. Každý rodič totiž chce, aby se jeho dítko naučilo cizí jazyk co nejlépe, ne vždy se to však zadaří. Jak zajistit, aby se vaše dítě naučilo anglicky dobře a výuka probíhala efektivně? Předně je nutné vybrat kvalitní kurz vedený odborným lektorem, který dítě podpoří ve výuce za využití edukativních her a přístupu k rozvíjení představivosti. Výběr kurzu je klíčový, protože v rané fázi vývoje dítěte nejde o výuku, ale nepřímé učení, které přirozeně vede ke znalostem angličtiny.

Přirozenost na prvním místě

Právě přirozený způsob učení za využití her, písniček a básniček je u dětí nejefektivnější, proto se dbá na tyto principy také v kurzech angličtiny pro nejmenší. V předškolním věku ještě nelze mluvit o výuce jako takové, neprobíhá v lavicích, ale v malých skupinkách s maximální kapacitou 8 malých studentů na koberci. Učení probíhá při prohlížení edukativních obrázků, ale také při tanci a jiných pohybových aktivitách. Děti si vlastně ani neuvědomují, že jde o učení, byť lektor vždy hovoří pouze anglicky.

Videa a písničky se Stevem a Maggie

Kurz pro nejmenší v rámci metody Wattsenglish doplňují také materiály, které děti použijí k opakování v domácím prostředí. Předně je to učebnice WOW!, obrázkové karty se slovní zásobou, ale také písničky a videa se Stevem a vránou Maggie, které jsou dostupné online. Děti si tak mohou pravidelně opakovat i doma, což je velmi důležité. Jen kurz samotný nestačí, děti musí získat pravidelnost, byť by se mělo jednat o několik málo minut denně. https://www.youtube.com/watch?v=5EYO541GDKY

Kurzy pokračují i v době koronavirové

Kurzy jsou koncipovány jako roční a postupně na sebe navazují tak, jak se děti v angličtině zdokonalují. V době, kdy není možná přítomnost v souvislosti s karanténními opatřeními, je možné pokračovat online lekcemi angličtiny pro děti. V těchto lekcích si děti mohou zopakovat dosavadní látku, procvičit konverzaci s lektorem, ale také doplnit chybějící učivo z doby, kdy byly všechny školy uzavřené, a je nutné procvičit látku před přijímacími zkouškami na střední školu.

Publikováno: 30. 09. 2020

Kategorie: Lifestyle

Autor: Barbora Jiroušková